top of page

Zen

dat het weet

dat ik weet

dat het weet

dat ik weet

dat het weet

wat en waarom

het dat deed

en ik zwijg

zolang ik kan

roep zelfs

niet in gedachten

foto: landart maken op het strand. ergens tussen 2010 en 2012

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page